Overhalte DSG-Girkasser 

 
OverhalteDSG-girkasser fra Nordic Motor Center er fullstendig renovert med deler av den opprinnelige kvalitet.
 
Nordic Motor Center vedtar og forbedrer overhalte DSG-girkasser på sensitive spørsmål der det er mulig - girkasseoverhaling med kvalitet.
 
Med en Overhalt DSG-girkasse fra oss sparer du kostbar nedetid venter på reparasjon av er DSG-gearkasse.
 

Følgende er laget med overhalte DSG-girkasser
 
Girkassen demontert og gjennomgikk en grundig rengjøring

Girkassen ramme kontrollert slik at det er fritt for sprekker og slikt

Alle tannhjul, akslinger, og syncringene kontrolleres og målte

Girkassens defekte deler skiftes ut mot nye deler

Nye pakninger montert hele girkassen

Girkassen er montert sammen og funksjon er kontrollert  
   

Motoreksperter

 
Kunnskapsrike spesialister som forstår dine behov
 

Forespørsel

   Hvordan kan vi
   hjelpe deg?