For Forsikringsselskap

 
De siste 5 årene av påstander erfaring viser at kostnadene ved maskinskader økte med om lag 75 prosent.
 
Bilene blir mer komplekse i sin design, noe som ofte fører til kostbare reparasjoner for forsikringsselskapet. Reservedeler er i gjennomsnitt om lag to tredjedeler av den totale reparasjonskostnadene ved en maskinskade.

Kostnadseffektive maskinskade reparasjoner

Nordic Motor Center kan som en komplett motorleverandør hjelpe forsikringsselskapet å gjøre kostnadseffektive maskinskade reparasjoner ved å levere kvalitetssikrede reservedeler til konkurransedyktige priser.
 
Reduserte skadekostnader
 
Til syvende og sist betyr dette reduserte skadekostnader for forsikringsselskapet og forsikringsselskapets kunder.
 
Velkommen til å kontakte oss, vil vi fortelle deg mer om alle fordelene ved å arbeide tettere med oss, og hva de betyr for din virksomhet.
 
 

Motoreksperter

 
Kunnskapsrike spesialister som forstår dine behov
 

Forespørsel

   Hvordan kan vi
   hjelpe deg?